DIXCEL ผ้าเบรกและจานเบรก คุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ DIXCEL นั้นเป็นการผสมผสานระหว่างคำสองคำคือ 'การชะลอตัว' และ 'ความเป็นเลิศ'

Brake Pad

Brake Disc

Brake Fluid