Wako's Radiator Heat Block

  • น้ำยาหม้อน้ำ Coolant & Anti Freeze
  • ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับว่า เป็น Heat Block อย่างแท้จริง
  • สามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสมน้ำ
  • บรรจุ 4 ลิตร