Wako's Premium Power

  • ช่วยให้เครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์ จุดระเบิดได้ดี
  • เพิ่มแรงบิด ลดของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
  • ลดควันดำ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

Description