Wako's Engine Flush

  • ล้างและขจัดน้ำมันเครื่องเก่าที่ฝังตัวในห้องเครื่อง
  • ขจัดคราบยางเหนียวในห้องเครื่อง
  • ทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์เพื่อรองรับน้ำมันเครื่องใหม่