Wako's Coolant Boster

  • สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยาหล่อเย็น
  • ช่วยป้องกันสนิม และการกัดกร่อน
  • ลดการเกิดฟอง และ เพิ่มจุดเดือดของน้ำในหม้อน้ำ
  • สามารถใช้ได้กับหม้อน้ำทุกรูปแบบ
  • ยืดอายุ Long Life Coolant และช่วยปรับสภาพที่เริ่มเสื่อมสภาพให้กลับมาทำงานได้สมบูรณ์