น้ำมันเครื่อง Wako's 4CR 5w-40 (4ลิตร)

  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ระดับ High Performance
  • Base Oil ชั้นเยี่ยม (Group 3+5) รวมถึง Additives
  • Liquid Ceramics Technology
  • ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด
  • ปกป้องการเสียหาย
  • ช่วยหล่อลื่นได้ดีขึ้น
  • เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ